دپارتمان فنی و مهندسی با هدف انجام خدمات رشته های مختلف فنی و مهندسی تشکیل گردیده است. رشته های مربوط به گروه فنی و مهندسی کاملا تفکیک شده اند، تا انجام خدمات مربوط به هر رشته به طور کاملا تخصصی صورت گیرد. چرا که اعقاد ما این است که خدمات هر رشته تنها و تنها می بایست توسط فارغ التحصیلان همان رشته انجام گیرد. در واقع این کار با دو نیت انجام گرفته است. اول آنکه خدمات هر رشته به صورت کاملا تخصصی انجام گیرد. هدف دوم این است که با چنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می کند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظرش می پردازد و بدینسان از اتلاف وقت جلوگیری به عمل می آید. اعضای دپارتمان فنی و مهندسی دانش آموختگان زبده رشته های مختلف گروه فنی و مهندسی می باشند که به تفکیک رشته دسته بندی شده اند. رشته های تحت پوشش دپارتمان فنی و مهندسی شامل: مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، ، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، گرافیک، شبکه . شما دانشجویان و اساتید رشته های مختلف فنی و مهندسی می تواننید برای آشنایی با خدمات مربوط به هر رشته به صفحه اختصاصی هر رشته مراجعه نمایید. امید که این دپارتمان در زمینه خدمات رسانی به دانشجویان و اساتید رشته فنی و مهندسی موفق عمل نماید.

رشته های دپارتمان فنی و مهندسی