نویسنده: admin

نذر آموزش سبحان

✍️ متاسفانه امروزه پرداخت هزینه های آموزش برای بخشی از جامعه سخت و یا شاید غیرممکن شده و از انجایی که همه باید بتوانند شرایط برابر و مناسبی را در استفاده ازموقعیتهای آموزشی و یادگیری داشته باشند ، بر آن شده ایم تا در قالب طرح نذرآموزش سبحان با جلب مشارکت خیرین وکسانی که می […]

برندها و مسئولیت اجتماعی

برندها زنده اند زیرا همچون انسان ها در قبال تغییرات پیرامون خویش و تحولات جامعه، شرکت، خانواده، شهر، کشور و جهان ، متعهد به مسئولیت پذیری هستند. ◇ دغدغه #مسئولیتهای_اجتماعی ، وظیفه ای حرفه ای و پیمان اجتماعی برندها با جامعه است. 🏁 آشنایی با این مقوله، گامی است برای نجات ساکنان زمین از فقر […]

اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی ، سبحان 2019

اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی هفتمین رقابت #بهترین_سخنگوی_زبان_انگلیسی ، سبحان 2019 (به ترتیب حروف الفبا): 🔹 شیلان اردلان نیا 🔸 محمد باقریان 🔹 مبین تاجیک 🔸 نسیم صادقی 🔹 عرفان صالحی 🔸 رضا عابدی 🔹 نرگس غلامی 🔸 حسین کریمی 🔹 زینب نیکبخت 🔸 مائده یوسفی اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی اولین رقابت […]