برچسب: آموش حرفه ای هک

hacker

آموزش هک

هک به معنی رخنه‌ و دزدی اطلاعات یا تغییر آنها می باشد. هک کاربردهای زیادی دارد. فرآیند هک می‌تواند بسیار پیچپده و برای افراد غیرمتخصص غیرقابل درک باشد. معمولاً هک با هدف و مقصود خاصی صورت می‌گیرد؛