برچسب: بازدید مدیر کل اداره فنی حرفه ای اصفهان

غرفه انجمن آی تی- مدیر کل فنی حرفه ای

بازدید مدیر کل محترم اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان از غرفه انجمن آی تی

بازدید مدیر کل محترم اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان از غرفه انجمن آی تی و حضور سرکار خانم عزیزخانی مدیریت محترم آموزشگاه سبحاندر اولین نمایشگاه رونق تولید، وحدت، کارآفرینی و صنایع‌دستی۲۰ آبان الی ۱ آذرماه ۱۳۹۸اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان