برچسب: رونق اقتصادی

کارآفرینی و توسعه اقتصادی

کارآفرینی و توسعه کسب و کار

همان طور که می دانید رونق اقتصادی یک کشور بستگی به عوامل متعددی دارد. عواملی مانند نیروی کار جوان و آموزش دیده، ایجاد بسترهای مناسب کسب و کار، آموزش مهارت های کاربردی و … لازمه رشد و توسعه اقتصادی می باشند. کارآفرینی هنر و مهارتی ارزشمند در جهت ایجاد مشاغل جدید و به روز در حوزه های مورد نیاز یک جامعه می باشد.