برچسب: فنی حرفه ای

نقش مدرک فنی و حرفه‌ای در مهاجرت

نقش مدرک فنی و حرفه‌ای در مهاجرت

نقش مدرک فنی و حرفه‌ای در مهاجرت افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی، آمریکایی و یا استرالیا دارند همواره برایشان سوال بوده داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقشی داشته باشد یا خیر؟ همه می دانیم که مدراک فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه بوده و به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان […]