برچسب: کارآفرینی

کارآفرینی و توسعه اقتصادی

کارآفرینی و توسعه کسب و کار

همان طور که می دانید رونق اقتصادی یک کشور بستگی به عوامل متعددی دارد. عواملی مانند نیروی کار جوان و آموزش دیده، ایجاد بسترهای مناسب کسب و کار، آموزش مهارت های کاربردی و … لازمه رشد و توسعه اقتصادی می باشند. کارآفرینی هنر و مهارتی ارزشمند در جهت ایجاد مشاغل جدید و به روز در حوزه های مورد نیاز یک جامعه می باشد.

برندها و مسئولیت اجتماعی

برندها زنده اند زیرا همچون انسان ها در قبال تغییرات پیرامون خویش و تحولات جامعه، شرکت، خانواده، شهر، کشور و جهان ، متعهد به مسئولیت پذیری هستند. ◇ دغدغه #مسئولیتهای_اجتماعی ، وظیفه ای حرفه ای و پیمان اجتماعی برندها با جامعه است. 🏁 آشنایی با این مقوله، گامی است برای نجات ساکنان زمین از فقر […]