دوره کودک و نوجوان 9 سال به بالا
کتاب های family and friends
دوره بزرگسالان 15 سال به بالا کتاب American file
دوره تخصصی IELTS پس از اخذ دیپلم بزرگسالان
دوره تخصصی کسب وکار (تجارت) مخصوص شاغلین در کارخانه جات و شرکت ها

این بخش بزودی تکمیل می گردد.