دوره بزرگسالان 15 سال به بالا کتاب American file
دوره تخصصی IELTS پس از اخذ دیپلم بزرگسالان
دوره تخصصی کسب وکار (تجارت) مخصوص شاغلین در کارخانه جات و شرکت ها

این بخش بزودی تکمیل می گردد.