فرصت طلایی استخدام فولاد مبارکه

برگزاری دوره های آموزشی فشرده

💥ویژه شرکت در آزمون استخدامی فولاد

✅4 مهارت زبان انگلیسی (فقط در ۱۲ جلسه)
✅7 مهارت کار با کامپیوتر ICDL
🔻جهت دریافت مشاوره و ثبت نام تماس بگیرید
ثبت نام دوره زبان انگلیسی شعبه اصفهان:
03136619211
ثبت نام دوره زبان انگلیسی شعبه مبارکه:
03152416616
ثبت نام دوره ICDL شعبه اصفهان:
03136616199
ثبت نام دوره ICDL شعبه مبارکه:
03152416615
📍مراکز آموزشی سبحان
آمادگی استخدام فولاد مبارکه

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136616199 مرکز زبان های خارجی - 03152416616