آموزش مکالمه زبان انگلیسی ویژه خردسالان ( ۴ تا ۶ سال)
تدریس کتابهای new Big Fun در نه ترم آموزشی، همراه با نمایش، بازی، نقاشی، کارتون، موسیقی و …
طول هر جلسه از کلاسها یک ساعت و نیم و هر ترم مجموعا ۱۹ جلسه می باشد.
۲۵٪ تخفیف ویژه ورودی های جدید
هزینه اصلی دوره: ۳۲۰,۰۰۰
هزینه تخفیفی: ۲۴۰,۰۰۰

آموزش مکالمه زبان انگلیسی ویژه کودکان ( ۷ تا ۹ سال)
تدریس کتابهای First Friends در شش ترم آموزشی، همراه با پروژه های آموزشی کودکانه، بازی و …
طول هر جلسه از کلاسها یک ساعت و نیم و هر ترم مجموعا ۱۹ جلسه می باشد.
۲۵٪ تخفیف ویژه ورودی های جدید
هزینه اصلی دوره: ۳۸۲,۹۰۰
هزینه تخفیفی: ۲۸۷,۰۰۰

آموزش مکالمه زبان انگلیسی ویژه کودکان ( ۱۰ تا ۱۳ سال)
تدریس کتابهای جدید Big English در دوازده ترم آموزشی، همراه با ایفای نقش، فیلم، داستان و …
طول هر جلسه از کلاسها یک ساعت و نیم و هر ترم مجموعا ۱۹ جلسه می باشد.
۲۵٪ تخفیف ویژه ورودی های جدید
هزینه اصلی دوره: ۳۸۲,۰۰۰
هزینه تخفیفی: ۲۸۸,۰۰۰
(پوستر دوره)

آموزش مکالمه زبان انگلیسی ویژه جوانان و بزرگسالان ( ۱۴ سال به بالا)
تدریس کتابهای American English File در بیست و دو ترم آموزشی، همراه با تاکید بر چهار مهارت Reading, Listening, Writing و Speaking خواهد بود.
طول هر جلسه از کلاسها یک ساعت و نیم و هر ترم مجموعا ۲۰ جلسه می باشد.
۲۵٪ تخفیف ویژه ورودی های جدید
هزینه اصلی دوره: ۵۵۸,۶۰۰
هزینه تخفیفی: ۴۱۹,۰۰۰
(پوستر دوره)