آموزش زبان فرانسه

 • اهداف دوره :

  یادگیری آسان زدوره آموزش زبان فرانسه برای متقاضیان فارسی زبان

 • پیش نیاز دوره

 • ساعت آموزشی:

 • نوع مدرک و گواهینامه :

  -گواهینامه داخلی سبحان

 • مخاطبین دوره

  متقاضیان مهاجرت تحصیلی، کاری و زندگی به کانادا و اروپا

 • دوره های مرتبط

پشتیبانی مرکز مبارکه: 03152416615 اصفهان: 03136618651 مبارکه: 09135735499 اصفهان: 09135735494

ثبت نام

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

خرید دوره مجازی

جهت ثبت نام و شرکت در دوره  غیرحضوری و آنلاین کلیک کنید.