آموزش زبان روسی در مرکز مکالمات روسی

Russian

 تاریخ برگزاری :  22 تیرماه 1401

ساعت 16

مدرس : آقای سلیمیان

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با مرکز مکالمات جهانگردی سبحان واقع در مبارکه ، خیابان نیکبخت  ، سه راهی بسیج نرسیده به درمانگاه امیرالمومنین مراجعه نمایید