تعهدنامه ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای

مهارت آموز سبحان متعهد می شود :

1 ) با آگاهی و اطلاع لازم و کافی اقدام به ثبت نام نماید.

2 ) کلیه مقررات و آیین نامه های مربوطه را مطالعه و رعایت نماید.

3 ) کلیه موازین اسلامی و اخلاقی را در محیط آموزشگاه رعایت کند.

4 ) در صورت غیبت بیش از سه جلسه هیچ گونه ادعایی در ارتباط با دریافت گواهینامه پایان دوره و برگشت شهریه پرداختی نخواهد داشت.

5 ) اگر بنا به هر دلیلی تا قبل از شروع کلاس اعلام انصراف دهد شهریه پرداختی را با کسر 20 % از مبلغ کل شهریه دوره دریافت دارد و در صورت اعلام انصراف پس از شروع کلاس انتظار دریافت شهریه پرداختی را نخواهد داشت.

6 ) همیشه با ارائه کارت شناسایی صادره به نام خودش در کلاسها شرکت نماید.

7 ) هنگام حضور در کلاس از آوردن شخص همراه خودداری نماید.

8 ) از تلفن همراه هنگام حضور در کلاس استفاده ننموده و یا در طول کلاس خاموش نگهدارد.

9 ) درصورت آسیب رساندن به سیستم ها، جبران خسارت نماید.

10 ) پس از خاتمه کلاس فایلها و درایوهای گشوده را پاک کرده و سیستم راخاموش نماید.

11 ) در صورت تغییر شماره تلفن، در اسرع وقت شماره جدید را به آموزشگاه اعلام کند.