🎺 برگزاری دوره نرم افزار مهندسی ایتبز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

📆شروع دوره : ۱۳ آذرماه
مدت دوره: ۴۰ ساعت

✍🏻 نرم افزار ETABS یک نرم افزار تخصصی در زمینه مدل‌سازی، تحلیل و طراحی ساختمان‌های چندطبقه است. این نرم افزار، از گسترش و محبوبیت بسیار بالایی نزد دانشجویان و مهندسان عمران سازه برخوردار است. به دلیل بهره‌مندی از روش‌های تحلیلی قابل اطمینان و طراحی بر اساس استانداردهای معتبر، نرم افزار ایتبس به عنوان یکی از نرم افزارهای مورد تایید سازمان نظام مهندسی برای چک لیست طراحی سازه در نظر گرفته می‌شود.

🔰گواهینامه های قابل دریافت:

🏅دریافت مدرک معتبر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

🏅دریافت مدرک معتبر فنی و حرفه ای با کد بین المللی

💠 این دوره به دو حالت زیر قابل شرکت است :

1️⃣ حضوری (با ظرفیت محدود)
2️⃣ آنلاین (بستر ادوبی کانکت)

🗣️ مشاوره و ثبت نام :
╔════☎️════╗
║ 03136638995‌ ‌║
‌║ 03152416615 ‌║
║ 09902457640‌ ‌║
╚════📞════╝
🌠 ͟͟͞͞آ͟͟͞͞م͟͟͞͞و͟͟͞͞ز͟͟͞͞ش͟͟͞͞گ͟͟͞͞ا͟͟͞͞ه͟͟͞͞ ͟͟͞͞ف͟͟͞͞ن͟͟͞͞ی͟͟͞͞ ͟͟͞͞ح͟͟͞͞ر͟͟͞͞ف͟͟͞͞ه͟͟͞͞ ͟͟͞͞ا͟͟͞͞ی͟͟͞͞ ͟͟͞͞س͟͟͞͞ب͟͟͞͞ح͟͟͞͞ا͟͟͞͞ن͟͟͞͞ 🌠

پیوستن به اینستاگرام موسسه سبحان

Etabs