توسعه فردی، برنامه ای برای داشتن یک زندگی و کسب و کار هدفمند و رو به جلو در جهت نیازهای ذاتی و متعالی یک انسان است. توسعه فردی امری لازم برای توسعه و پیشرفت جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. کسب مهارت تبدیل موانع و محدودیت ها به فرصت های جذاب و پر بازده، استفاده از پتانسیل های پنهان در جهت توانمند سازی افراد و سازمان ها از اهداف توسعه فردی به شمار می رود.

tosea2

توسعه فردی و ورود به دنیای جذاب

آیا تا به حال به طور جدی از خود پرسیده اید در زندگی خود چه هدفی را دنبال می کنید؟ و آیا تا به امروز برای پیشبرد اهداف خود برنامه ریزی کرده اید؟ دستیابی به این اهداف چه مزیت هایی برای شما به ارمغان خواهد آورد؟ تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش ها می تواند اولین گام در جهت توسعه فردی باشد. آیا توسعه و پیشرفت جامعه بدون توسعه فردی امکان پذیر است؟ خیر. جامعه متشکل از زنان و مردانی است که با به جریان درآوردن یک زندگی هدفمند به جامعه هویت می بخشند و با رشد و پیشرفت خود سبب رشد و تعالی جامعه می شوند. انسانی که به دنبال کسب مهارت برای ارتقای جایگاه خویش است، در هر مرحله از زندگی با کسب تخصص و تجربه، پا به دنیایی بزرگ تر با فرصت های جدیدتر و جذاب تر می گذارد. کسب مهارت تبدیل موانع و محدودیت ها به فرصت های جذاب و پر بازده، استفاده از پتانسیل های نهفته در جهت توانمند سازی افراد و سازمان ها، از اهداف توسعه فردی می باشد.

توسعه اجتماعی در پی توسعه فردی

ضرورت آموزش و برنامه ریزی برای توسعه فردی

توسعه فردی در سایه آموزش مهارت ها و تخصص ها ایجاد می شود. می بایست نسبت به طرح ریزی یک برنامه جامع و کامل برای توسعه فردی اقدام نمود. این برنامه، نقشه راه است. نقشه راه توسعه فردی و در پی آن توسعه اجتماعی در همه ابعاد. توسعه فردی برای هر شخص به طور انفرادی و برای نیروها و پرسنل هر سازمان می تواند برنامه ریزی شود. امروزه در دنیا برنامه توسعه فردی وجود دارد. این برنامه توسط صاحب نظران و ایده پردازان با تجربه و متعهد این حوزه طرح ریزی می شود و توسط سازمان های هدفمند و دارای چشم انداز چندین ساله، برای دستیابی به اهداف و تحقق شعارها مورد اجرا واقع می شود. این برنامه ها در بخش های متنوعی اعم از افزایش قدرت تمرکز، استفاده بهینه از وقت و سرمایه، آموزش مهارت های جدید، بالفعل کردن پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه و … تدوین می گردند.

ثبت نام