محتویات دوره

آموزش کامل ابزار شناسی (تئوری)
آموزش کامل برنامه نویسی cnc(gکدها و m, n کدها) (تئوری)
آموزش مبانی cnc (تئوری)
آموزش نقشه خوانی صنعتی ( عملی)
آموزش نرم افزار catia ( تئوری)
آموزش نرم افزار MasterCam (تئوری)
آموزش اپراتوری دستگاه تراش cnc (کارگاهی)
آموزش تئوری در آموزشگاه سبحان (شعبه اصفهان)
آموزش کارگاهی در منطقه صنعتی امیرکبیر (شاپور)
شروه دوره CNC تراش

روزهای پنجشنبه   18:30 الی 21

روزهای جمعه  8 الی 12:30

** هزینه ( درصورت رسیدن به حدّنصاب 5 نفر)  «نیمه خصوصی» هر نفر 6/500/000
❌مرکز فنی و حرفه‌ای سبحان شعبه اصفهان
📍چهار راه آپادانا ، جنب دفتر پیشخوان

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136616199 مرکز زبان های خارجی - 03152416616