سبک ها و تکنیک های نقاشی

نقاشی فرآیندی می باشد که طی آن به وسیله رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم اثری خلق می گردد. فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد نقاش نام دارد.

نقاشی یکی از رشته های هنرهای تجسمّی می باشد که قدمتی بیش از هنر خواندن و نوشتن دارد، نقاشی را می توان اولین هنر و اولین وسیله ارتباطی بین انسان ها دانست . براساس اعتقاد هنرمندان نقاشی، «نقاشی» هنری است که در اثر پیوند با اندیشه، جهان بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل گرفته و معنا و مفهوم پیدا می کند و در نهایت در غالب تصویر بیان می گردد.

نقاشی را می‌توان به دو گونه اصلی تقسیم بندی کرد:

 • نقاشی تصویری

هنرمند آن‌چه را در طبیعت وجانداران می‌بیند، بی‌پرده و فقط به ‌واسطه بوم به مخاطب منتقل می کند.

 • نقاشی انتزاعی

هنرمند به درکی از نقاشی و هنر رسیده است که فراسوی یک دید عادی، به نقاشی اش عمق بخشیده و بیننده را به تفکری عمیق‌تر وا می‌دارد.

سبک نقاشی 1

انواع سبک نقاشی

سبک های نقاشی حاصل دیدگاه ها و جهان بینی های متفاوت و متنوع هنرمندانی هستند که در طول تاریخ هنر به شکلی بصری هویت یافته اند.

 1. رئالیسم (واقع گرایی)
 2. امپرسیونیسم (برداشت گرایی)
 3. پست-امپرسیونیسم
 4. نئوامپرسیونیسم
 5. اکسپرسیونیسم
 6. اکپرسیونیسم انتزاعی
 7. کوبیسم (حجم گری)
 8. فوتوریسم
 9. ورتیسیسم
 10. رومانتیسیسم
 11. پرسیژنیسم
 12. مینی‌مالیسم
 13. سورئالیسم
 14. گرافیتی
 15. آپ آرت
 16. باربیزون
 17. فتورئالیسم
 18. تونالیسم
 19. باروک
 20. استاکیسم
 21. آبستره (انتزاعی)
 22. کنستراکتیویسم
 23. روکوکو
 24. Mysore
 25. مینیاتور ایرانی
 26. مینیاتور عثمانی
 27. مدرنیسم (نوگرایی)
 28. هنر ابتدایی
 29. پست مدرنیسم (فرا نوین)
 30. آوانگارد (پیشگام ، وابسته به مکتب های هنری نوین و غیر سنتی)
 31. ساختار گرایی
 32. کتاره سخت
 33. پوینتولیسم
 34. آبستره اکسپرسیونیسم
 35. دادا و سوررئالیسم
 36. فوویسم
 37. سمبولیسم و آرنوو
 38. نئوکلا سی سیسم
 39. منریسم
 40. کلا سیسیسم
 41. دادائیسم

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

جهت مشاهده دوره های هنری موسسه سبحان و ثبت نام اینجا را کلیک کنید

انواع تکنیک های نقاشی

مهم‌ترین سبک های نقاشی بر اساس ابزار

 • رنگ روغن
 • اکرلیک (Acrylic Paint)
 •  آبرنگ
 •  گواش
 •  پاستل
 • پاستل گچی
 • پاستل روغنی
 •   انکوستیک (Encaustic)
 •  فرسکو (Fresco)
 •  سیاه قلم ادیبان  (Ink Wash)
 •  چسب رنگ (Tempera)
 •  میناکاری  (Enamel)
 •  نقاشی دیجیتال
 •  نقاشی با ماسه
 •  گرافیتی
 •  سیاه قلم و نقاشی با زغال
 •   نقاشی با خودکار
 •  کلاژ
 •  مینیاتور
 •   مداد رنگی

سبک گونه های شرقی نقاشی

 •  سبک نقاشی چینی
 •  سبک نقاشی ژاپنی
 •  سبک نقاشی هندی
 •  سبک نقاشی های مینیاتوری مغولی
 •  سبک نقاشی های راجپوت
 •  سبک نقاشی های تانجور
 • سبک رئالیسم یا واقع گرایانه

جهت مشاهده دوره های هنری موسسه سبحان و ثبت نام اینجا را کلیک کنید