📚کارگاه رایگان کتاب و نویسندگی (کتاب من)

🔸موضوعات کارگاه:

صفحه آرایی مقدماتی
ویراستاری مقدماتی
آموزش نویسندگی
فنون نقد و بررسی
آماده سازی برای چاپ

🧑🏻‍🏫اساتید دوره:

علی سجادیه
یوسف خوش نظر
سعید معتمدی

🎖️همراه با ارائه گواهی شرکت در دوره
🔅برگزاری دوره بصورت حضوری و مجازی
⏰ شروع کارگاه: ۱۴ فروردین ماه

🔗 لینک ثبت نام آنلاین

اطلاعات بیشتر
09135735494
03136616199