دوره کوتاه مدت زبان انگلیسی

 • اهداف دوره :

  تسلط بر زبان انگلیسی برای همه به ویژه مدیران، بازرگانان، تجار، کارفرمایان و حتی کارمندان

 • پیش نیاز دوره

 • ساعت آموزشی:

  19 جلسه – 90 دقیقه ای

 • نوع مدرک و گواهینامه :

  -گواهینامه داخلی سبحان

 • مخاطبین دوره

  پرسنل سازمان ها و شرکتهای تجاری

 • دوره های مرتبط

پشتیبانی مرکز مبارکه: 03152416615 اصفهان: 03136618651 مبارکه: 09135735499 اصفهان: 09135735494

ثبت نام

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

خرید دوره مجازی

جهت ثبت نام و شرکت در دوره  غیرحضوری و آنلاین کلیک کنید.

خرید دوره مجازی