دوره تخصصی کارشناس مالیات

 • اهداف دوره :

  تربیت کارشناس مالیات

  هدف آموزشگاه سبحان از برگزاری دوره صفرتاصد مالیات، آموزش حسابداران به منظور انجام تکالیف مالیاتی بدون نقص است.

 • پیش نیاز دوره

 • ساعت آموزشی:

  48 ساعت

 • نوع مدرک و گواهینامه :

  -گواهینامه داخلی حضور در دوره

  – گواهی فنی حرفه ای

 • مخاطبین دوره

  مودیان مالیاتی و حسابداران

 • دوره های مرتبط

پشتیبانی مرکز مبارکه: 03152416615 اصفهان: 03136618651 مبارکه: 09135735499 اصفهان: 09135735494

ثبت نام
پیش ثبت نام

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

خرید دوره مجازی
کارشناس امور مالیاتی

جهت ثبت نام و شرکت در دوره  غیرحضوری و آنلاین کلیک کنید.

خرید دوره مجازی

نمونه مدرک رسمی فنی و حرفه ای

نمونه مدرک گواهی حضور در دوره فنی و حرفه ای

نمونه گواهینامه LTMS فرهنگیان