پداگوژی

 • اهداف دوره :

  -دوره ‌های پداگوژی برای مربیان تازه ‌استخدام و دوره ‌های بازآموزی و ارتقا مهارت برای مربیان شاغل

  -دوره‌های ویژه برای مربیان و کارکنان سازمانها و نهادها بر حسب تقاضا

  -اجرای همایشهای تخصصی دوره‌ های آموزشی

 • پیش نیاز دوره

 • ساعت آموزشی:

  20  ساعت

 • نوع مدرک و گواهینامه :

  – گواهینامه بین المللی سازمان فنی حرفه ایی ( قابل ترجمه برای مهاجرت )

  -گواهینامه داخلی حضور در دوره

 • مخاطبین دوره

  – مربیان تازه ‌استخدام

  -متقاضیان کارت صلاحیت تدریس—

  -معلمین مدارس —

  -مربیان پیش از دبستان—

  -مدیران و موسسین و مسئولین فنی مراکز آموزشی—

  -ارتقا مهارت برای مربیان شاغل

پشتیبانی مرکز مبارکه: 03152416615 اصفهان: 03136618651 مبارکه: 09135735499 اصفهان: 09135735494

ثبت نام
پیش ثبت نام

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

خرید دوره مجازی
روش و فنون تدریس

جهت ثبت نام و شرکت در دوره  غیرحضوری و آنلاین کلیک کنید.

نمونه مدرک رسمی فنی و حرفه ای

نمونه مدرک گواهی حضور در دوره فنی و حرفه ای

نمونه گواهینامه LTMS فرهنگیان