دریافت کارت مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور

فنون تدریس

دریافت کارت مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🏅جهت تدریس در آموزشگاه های رسمی
🏅با تدریس اساتید پداگوژی، فن بیان و شخصیت شناسی

📆 شروع دوره حضوری (شعبه اصفهان): یازدهم مهرماه
یکشنبه ها و سه شنبه ها، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۱۵

🔥این دوره برای چه کسانــــی مناســب است؟

پداگوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است. این اصطلاح عمومأ به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط می شود، که برخی ها از آن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد می کنند.پداگوژی که در در لغتنامه ها از آن به معنی “روش آموزگاری“، “فن تعلیم”، “علم تعلیم” ترجمه شده، گهگاهی هم به عنوان استفاده صحیح از راهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود.
شرکت در این دوره به افرادی توصیه می شود که قصد ورود به آموزشگاه های رسمی فنی و حرفه ای جهت تدریس را دارند.

🗣️ ثبت نام و مشاوره رایگان :
╔════☎️════╗
║ 03136638995‌ ‌║
‌║ 03152416615 ‌║
║ 09902457640‌ ‌║
╚════📞════╝