دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

همان طور که می دانید رونق اقتصادی یک کشور بستگی به عوامل متعددی دارد. عواملی مانند نیروی کار جوان و آموزش دیده، ایجاد بسترهای مناسب کسب و کار، آموزش مهارت های کاربردی و … لازمه رشد و توسعه اقتصادی می باشند. کارآفرینی هنر و مهارتی ارزشمند در جهت ایجاد مشاغل جدید و به روز در حوزه های مورد نیاز یک جامعه می باشد.

کارآفرینی و توسعه کسب و کار

نقش کارآفرینی در رونق اقتصادی کشور

کارآفرینی به عنوان هنر، عشق و مهارتی که سبب رشد و توسعه بنیان های اقتصادی جامعه می شود امروزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به ازدیاد قشر جوان و تحصیل ‌کرده در جامعه و ضرورت ایجاد اشتغال برای این افراد، یکی از اموری که دولت ها می توانند از آن برای بهبود سطح و نرخ رونق اقتصادی بهره گیری نمایند، حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان است. کارآفرینان افرادی هستند که به منابع و نیروهای محیط اطراف خود با دید دقیق تری می نگرند و از این منابع برای تولید کسب و کار و به کارگیری نیروهای جوان استفاده می نمایند. یکی از برترین و ارزشمندترین مزایای کارآفرینی استفاده از منابع و پتانسیل های موجود در روستاها است تا با ایجاد مشاغل جدید و پربازده بتوان راهکاری برای بازگشت جوانان به روستاها و کاهش جمعیت شهرهای بزرگ و در نتیجه کاهش جرائم حتی آلودگی های زیست محیطی پیدا نمود.

ضرورت آموزش مهارت های کارآفرینی و توسعه کسب و کار

کارآفرینی همان طور که پیشتر عنوان شد، یک مهارت است. مهارت بهتر دیدن و کشف کردن منابع تولید ثروت. این مهارت می بایست به جوانان آموزش داده شود و کارآفرینان موفق تجربیات خود را در اختیار نو ورودان به این عرصه قرار دهند. کارآفرینی و توسعه کسب و کار رابطه ای مستقیم با هم دارند. این رابطه می بایست به طور آکادمیک و تخصصی به افراد تازه وارد آموزش داده شود. هر شخصی که آموزش های کارآفرینی به او داده می شود، خود می تواند چشمان بینایی برای کشف کسب و کارهای جدید و ایجاد بازارهای پررونق در سطح ملی و حتی بین المللی باشد و خود تبدیل به عاملی برای ورود افراد جدید به این عرصه شود؛ بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی می تواند از اهمیت بالایی در ایجاد و توسعه کسب و کار برخوردار باشد. به منظور استفاده بیشتر و بهتر از منابع خدادادی که در کشورمان موجود است، هر یک از ما این قابلیت را داریم که با کسب مهارت های حوزه کارآفرینی و توجه بیشتر به محیط اطرافمان و پتانسیل هایی که می توان از آن ها برای تولید اشتغال و ثروت استفاده کرد، قدمی هرچند خرد در جهت اعتلای کسب و کار و رشد جوانان این مملکت برداریم.

ثبت نام