لیست اساتید برتر آموزشگاه زبان های خارجی سبحان

elham-fakhri
 • نام استاد :

  الهام فخری

 • تحصیلات :

  کارشناسی ادبیات انگلیسی

 • مدرس دوره :

  Family and friends – First friends – Hip sþarter- Phonics -Oxford phonics world- American file Starter-Oxford word skills and Grammer- Teen- Big fun

m-zamani
 • نام استاد :

  مهناز زمانی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد آموزش زبان

 • مدرس دوره :

  Let’s go – Interchange – American file Family friends – Four corners -peak now- Chatter box- Hip hip hooray

raz-rahimi
 • نام استاد :

  راضیه رحیمی

 • تحصیلات :

  کارشناسی مهندسی نرم افزار

 • مدرس دوره :

  family and friends

  VCV

 • نام استاد :

  محمدرضا سالک

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :

  Let’s go – Interchange – American file Family friends – Four corners -peak now- Chatter box

   
zahra-gholami
 • نام استاد :

  زهرا غلامی

 • تحصیلات :

  کارشناسی حقوق

 • مدرس دوره :

   

  Hip , Phonics , Family and friends

   
azam-salehi
 • نام استاد :

  اعظم صالحی

 • تحصیلات :

  کارشناسی دبیری زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :

   Family and friends 1

    2- 3- 4

vatani
 • نام استاد :

  شهرام وطنی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :
   

   

  زبان عمومی و تخصصی

female
 • نام استاد :

  مهرنوش مردانی

 • تحصیلات :

  ليسانس مترجمي زبان انگليسي

 • مدرس دوره :

  Family and friends-American Files-Interchange-Four courners-Entrance exam-school books

mina
 • نام استاد :

  مینا کامیابی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد-آموزش زبان انگليسي

 • مدرس دوره :

  ESL, PTE, IELTS

  زبان عمومی و تخصصی

  مکالمه زبان انگلیسی

z-norouzi
 • نام استاد :

  زهرا نوروزی

 • تحصیلات :

  کارشناسی -مترجمی زبان انگليسي

 • مدرس دوره :

  Phonics

z-keyvanifard
 • نام استاد :

  زهرا کیوانی فرد

 • تحصیلات :

  کارشناسی -ادبیات انگليسي

 • مدرس دوره :

  Hip starter
  Phonics
  Family and friends 1
  Family and friends 2
  Family and friends 3
  Family and friends 4

 • نام استاد :

  آذر کریمی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد-مترجمی زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :

  American file 1 2 3

  Speak now 1 2

  Discussion 1 2

samira-salehi
 • نام استاد :

  سمیرا صالحی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد-روانشناسی بالینی

 • مدرس دوره :

  Family and friends

  Big fun 1,2,3

  Vcv  books

  School books

marzi-bagherian
 • نام استاد :

  مرضیه باقریان

 • تحصیلات :

  کارشناسی -آموزش زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :

  Family and friends

  Phonics

mehrnoosh-rajabi
 • نام استاد :

  مهرنوش رجبی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد -آموزش زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :

  American English Files

  IELTS

  زبان عمومی و تخصصی

Marzie-Ahmadi
 • نام استاد :

  مرضیه احمدی

 • تحصیلات :

  كارشناسي ارشد-مترجمي زبان انگليسي

 • مدرس دوره :

  Big fun, first friends, phonics

  Family and Friends, Discussion

  English American Files

somaye-hajibabaei
 • نام استاد :

  سمیه حاجی بابایی

 • تحصیلات :

  كارشناسي ارشد-مترجمي زبان انگليسي

 • مدرس دوره :

  American English file

  IELTS, FCE, CAE, discussion courses

  Interchange, streamline, top notch

female
 • نام استاد :

  مرضیه صداقت

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد- ادبیات انگلیسی

 • مدرس دوره :

  American English File,pre-Ielts

  Top Notch,Four corners

  touchstones

فرزاد درخشنده
 • نام استاد :

  فرزاد درخشنده

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 • مدرس دوره :

  IELTS

  CPE

نیلوفر عبدی
 • نام استاد :

  نیلوفر عبدی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 • مدرس دوره :

  دوره های زبان انگلیسی

 • نام استاد :

  زهرا بهرامی

 • تحصیلات :

  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 • مدرس دوره :

  دوره های زبان انگلیسی