مهارتهای هفتگانه ICDL

 • اهداف دوره :

  – ارتقای سطح تواناییها در IT

  -کسب مهارت جهت استخدام در ارگانهای دولتی و خصوصی

  – ارتقای مهارت و توانایی کارمندان در محیط کار

 • ساعت آموزشی:

  130 ساعت

 • نوع مدرک و گواهینامه :

  – گواهینامه بین المللی سازمان فنی حرفه ایی ( قابل ترجمه برای مهاجرت )
  – گواهی نامه رسمی سازمان مدیریت و استخدامی کشور
  – گواهینامه بدو خدمت و ضمن خدمت سامانه یادگیری فرهنگیان LTMS
  – گواهینامه بنیاد ICDL ایران

پشتیبانی مرکز مبارکه: 03152416615 اصفهان: 03136619211 مبارکه: 09135735499 اصفهان: 09135735494

ثبت نام ICDL
ثبت نام ICDL

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری ICDL  می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

خزید دوره مجازی ICDL
ICDL1

جهت ثبت نام و شرکت در دوره  غیرحضوری و آنلاین هفت مهارت ICDL ،  کلیک کنید.

خرید دوره مجازی

نمونه مدرک رسمی فنی و حرفه ای

نمونه مدرک گواهی حضور در دوره فنی و حرفه ای

نمونه گواهینامه LTMS فرهنگیان