مهارتهای زندگی- ویژه 9 تا 13 سال

 • اهداف دوره :

  چگونه یک جنتلمن یا جنتلومن باشیم؟

 • پیش نیاز دوره

 • ساعت آموزشی:

 • نوع مدرک و گواهینامه :

  -گواهینامه داخلی حضور در دوره

 • مخاطبین دوره

  دختران و پسران 9 تا 13 سال

 • دوره های مرتبط

پشتیبانی مرکز مبارکه: 03152416615 اصفهان: 03136618651 مبارکه: 09135735499 اصفهان: 09135735494

ثبت نام
پیش ثبت نام

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

خرید دوره مجازی

جهت ثبت نام و شرکت در دوره  غیرحضوری و آنلاین کلیک کنید.

خرید دوره مجازی

نمونه مدرک رسمی فنی و حرفه ای

نمونه مدرک گواهی حضور در دوره فنی و حرفه ای

نمونه گواهینامه LTMS فرهنگیان