ثبت نام ترم تابستان مرکز زبان

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

ثبت نام آغاز شد!
ثبت نام ترم تابستان مرکز زبان سبحان آغاز شد.

راه های ثبت نام:
🔻غیرحضوری: مراجعه به پنل مهارت آموزان سبحان به آدرس www.online.sobhan.institute
🔻حضوری: مراجعه به مرکز زبان سبحان واقع در بلوار نیکبخت

انواع کلاسهای قابل انتخاب:
🔻غیرحضوری(آنلاین)
🔻حضوری (ظرفیت محدود)
🔻هیبریدی (حضوری+آنلاین)
🔻خصوصی

🔔نحوه برگزاری کلاس ها:
کلیه کلاسهای طرح تابستان امسال تابع مقررات ستاد کرونا خواهد بود.
با توجه به وضعیت نارنجی، کلاسهای زیر ده نفر حضوری و بیشتر از ده نفر غیرحضوری خواهد بود. در صورت ورود به شرایط فوق العاده تمامی کلاسها به صورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.

_________
✅ مشاوره بیشتر از طریق 👇🏻

Whats app: 09100136616
Tel: 03152416616
Insta: @Sobhan_Institutes

⚠️ راهنمای شرکت در تعیین سطح آنلاین 

⚠️ راهنمای مراحل ثبت نام در سایت

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616