باز آموزی + رفع اشکال + مرور  ICDL

ویژه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فولاد مبارکه

فقط در ۳ جلسه

مرکز فنی و حرفه‌ای سبحان شعبه مبارکه
بازآموزی ICDL فولاد مبارکه