کارت اعتباری سبحان

دستورالعمل کارت اعتباری صدهزارتومانی کمک یارانه آموزشی سبحان

مراحل ثبت و اعمال سهمیه یارانه آموزشی در سه گام :

  • ابتدا کارت اعتباری خود را برای هرکدام از اعضاء خانواده دریافت کنید.
  • سپس با مراجعه به سایت sobhan.institute  نسبت به دریافت و تکمیل اطلاعات وانتخاب دوره آموزشی مورد نظر و ثبت کد اعتباری یارانه آموزشی با مشخصات و نام هر شخص استفاده کننده اقدام کنید.
  • در اولین فرصت با مراجعه حضوری به مراکز آموزشی سبحان با ارائه کارت اعتباری ثبت شده و کسر صدهزار تومان از شهریه برای هر دوره انتخاب شده، ثبت نام خود را تکمیل کنید.

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true”]